IZEN realiseert en onderhoudt duurzame én innovatieve hernieuwbare energie technologieën door slimme engineering, productkeuzes en een doorgedreven efficiëntie. Als pionier met 35 jaar ervaring, focust IZEN op het langetermijnrendement van uw investering.

IZEN biedt stevige expertise in het managen van uw hernieuwbare investering en dit op meer dan 375 MWp aan zonneparken op locaties in België en Nederland. Een team van 15 experts staat in voor het volledige onderhoud van uw zonne-installatie.

IZEN Operations & Maintenance beheert uw hernieuwbare energie activa & maximaliseert uw investering.

Dit doet IZEN O&M voor u

1. Dagelijkse monitoring van de installatie dmv het platform van de omvormer fabrikant of een derde partij.
2. Jaarlijks een rapport met een overzicht van de opbrengsten in vergelijking met de reële zonne-instraling en de uitgevoerde interventies.
3. Jaarlijks preventief onderhoud met een visuele controle van de volledige installatie. Fouten die niet zichtbaar zouden zijn in de monitoring worden gedetecteerd en indien mogelijk onmiddellijk verholpen. Ook hiervan ontvangt u een rapportage.
4. Correctief onderhoud: bij een storing wordt de klant proactief gecontacteerd een wordt er naargelang de graad van de storing een interventie ingepland
5. Een opbrengstgarantie met een boeteclausule zorgt ervoor dat u 100% zeker bent van het rendement van uw project.
6. Alle zonne-installaties kunnen in een onderhoudscontract opgenomen worden. Zowel oude (retrofit) installaties als niet-IZEN installaties, zowel dak – grond- of drijvende opstellingen.
7. De looptijden zijn naar wens vast te leggen. 5-10-15-20 of 25 jaar.

1. Rebuilds van installaties owv dakhuid renovatie of nieuwe schaduw objecten worden door onze gespecialiseerde installatieteams voorbereid en uitgevoerd.
2. Voor het periodiek reinigen van installaties en opstellingen werkt IZEN samen met een professionele partner die zowel manuele – als robot reiniging uitvoert bij dak – en grondopstellingen.
3. Re-powering kan een oplossing bieden voor oudere zonne-installaties. Updaten van modules, omvormers en monitoring naar de recentste technologieën kan het rendement en de bedrijfszekerheid verhogen.
4. Thermografie van oudere zonne-installaties met behulp van drones brengt onzichtbare fouten in de modules aan het licht. Dankzij deze inspectie is het mogelijk je opbrengst winst aanzienlijk op te krikken.