Heylen Antwerp East Port

Geïnstalleerd vermogen

2.864kWp

Grote Dakinstallaties

België

Heylen Antwerp East Port

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met volgende partners