Bernhard

Totaal vermogen zonnepark

13MWp

Totaal vermogen drijvend zonnepark

1.8MWp

Locatie

Luttelgeest - NL

Drijvende Zonneparken, Zonneparken

Nederland

Bernhard

Elektriciteit en water

De veertigduizend IZEN-zonnepanelen op het land van Bernhard hebben een dubbele functie. Ze produceren de broodnodige energie voor warmte en licht in de kassen, maar ze vangen ook het hemelwater op. “Het regent bijzonder veel in Nederland, uiteraard gebruiken we zoveel mogelijk van wat de natuur ons geeft. Het water dat we opvangen, wordt na bevloeiing opnieuw gezuiverd. Door het circulaire watersysteem zit je continu in je eigen soep te roeren, dus het water wat je toevoegt moet daarom van uitmuntende kwaliteit zijn,” zegt hij. “Als het zogezegd gezuiverde water teveel kalk of onwenselijke zouten bevat, krijgt de soep de verkeerde smaak voor de planten. Geen gesodemieter!”

Bye bye aardgas

“Voor onze transitie naar duurzame energie, verbruikten we zo’n 15 miljoen m3 aardgas per jaar. De gasgeneratoren wekten de stroom op en de restwarmte van de generatoren ging de kas in.” In Nederland is het gebruik van aardgas de laatste jaren enorm onder druk komen te staan, zegt hij. “Er is de problematiek van aardverschuivingen door de ontginning van het gas, maar het is ook geen pretje om afhankelijk te zijn van pakweg een Trump of Poetin voor je energie. De verduurzaming is een belangrijk onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering en het wordt meer en meer een wens van de klant. Het betekent een meerwaarde als je kan zeggen dat je bloemen en planten energieneutraal zijn. Of toch bijna.”

Local for local

“We voelen de concurrentie met de Afrikaanse bedrijven. De loonkost ligt daar op amper 2 euro per dag! Zelfs met de transportkosten erbij gerekend, is dat een pittige competitie. Het milieu vraagt om andere inzichten en een andere manier van handeldrijven, weet Bram. “Net daarom willen we lokaal verdelen: local for local met een goede footprint.” Bram knipoogt. “Maar met lokaal bedoel ik ook wel Europa hoor, voor alle duidelijkheid.”

Zonnepanelen en aardwarmte: combineren om te produceren

Het bedrijf maakt ook gebruik van geothermie of aardwarmte. Ook dat is lokale, duurzame warmte uit de grond, bruikbaar voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt, waardoor vervolgens de warmte eruit wordt gehaald. “De toekomst van de energie ligt in het combineren van verschillende natuurlijke bronnen,” zegt Bram. “De combinatie en de autoregulatie is belangrijk. Ik beslis graag zelf hoe ik de energievoorzieningen op elkaar afstem in functie van het hoogste rendement.” Of hij volledig off the grid zou willen gaan met het bedrijf, speelt voor Bernhard geen enkele rol. “Integendeel, ik denk dat het belangrijk is dat we een rol kunnen opnemen in de stabilisatie van het energienet.”

Drijvende zonne-installaties

Het bedrijf heeft zo’n twee hectare aan waterbassins. “Het is superbelangrijk dat er zich geen algen vormen in dat water. Normaal gezien gebruiken we grote doeken om het water hiervoor te beschermen. Als je er drijvende zonnepanelen op plaatst, combineren we opnieuw op een vooruitstrevende manier enkele elementen naar verduurzaming.” Bram glimlacht. “Dat dubbel gebruik, dat maakt ons project toch een beetje af, niet?”