Overslaan en naar de inhoud gaan
lydia peeters batterij

Lydia Peeters start batterijsysteem op woonzorgcampus Sint-Lambertus Buren

Lydia Peeters start batterijsysteem op woonzorgcampus Sint-Lambertus Buren

Halen, 30 april 2019. Afgelopen dinsdag werd op de woonzorgcampus ‘Sint-Lambertus Buren’ in Halen door Vlaams minister van Energie - Lydia Peeters een batterijsysteem opgestart. Dit batterijproject draait volledig op een IZEN zonne-installatie van maar liefst 720 zonnepanelen! Door deze energierenovatie zal het verbruik van de campus met meer dan 35% dalen en de CO2-uitstoot zelfs met 40% verminderen. Een energierenovatie die ook het comfort van onze bewoners ten goede komt als gevolg van de continue monitoring van de nieuwe installaties.

 

Deze energierenovatie werd gerealiseerd door Wattson, die als ‘Energy service company’ (ESCO)-bedrijf instaat voor de realisatie van de investeringen, de financiering alsook het onderhoud en de monitoring van de installaties voor de volgende 10 jaar. In ‘Sint-Lambertus Buren’ werd geïnvesteerd in de isolatie van 3600 m² daken, de realisatie van een nieuwe, slim gestuurde hoofdstookplaats, de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 212 kWp, en recent ook nog in een batterijsysteem van 90kW. Op deze wijze kan de elektriciteit van de zonnepanelen maximaal worden benut op de campus zelf in plaats van deze te moeten injecteren op het distributienet.

 

Voor de financiering van dit batterijsysteem kon Wattson ook rekenen op de ondersteuning van het Vlaams Gewest en met name Vlaams minister van Energie – Lydia Peeters, goed voor een tussenkomst van 52.500 euro. Het batterijsysteem wordt geleverd door het Oostenrijkse GREENROCK en bestaat uit een duurzame zoutwaterbatterij. 3E zal instaan voor een slimme regeling van het batterijsysteem op basis van hun nieuwe SynaptiQ-power-software.

 

De woonzorgcampus ‘Sint-Lambertus Buren’ maakt deel uit van een ruimere portfolio woonzorgcampussen die door Wattson, in opdracht van uitbater Senior Living Group, werden verduurzaamd. Op dit ogenblik heeft Wattson activiteiten in 22 woonzorgcampussen van Senior Living Group, goed voor een totale investering van 6 miljoen euro. Deze investeringen worden gefinancierd door het investeringsfonds - Impact Capital van Piet Colruyt,

 

Participatiemaatschappij Vlaanderen, en KBC, die een belangrijk deel van de investeringen heeft geherfinancierd.

 

Deze investering is kostenneutraal voor de uitbater, gezien de investering over een periode van 10 jaar wordt terugbetaald via de energiebesparingen. De daardoor vrijgekomen middelen worden door Senior Living Group geherinvesteerd in de renovaties van zijn gebouwen. Op deze manier wordt er in deze woonzorgcampussen jaarlijks 2.000 ton CO2 minder uitgestoten of bijna 1 ton per bewoner, per jaar. Houden we rekening met een gemiddelde CO2-uitstoot per Vlaming van 10 ton per jaar, dan komt dit neer op een reductie met 10 %. Deze positieve resultaten op milieuvlak kaderen perfect in het beleid van Senior Living Group, dat sterk focust op milieubewustzijn en daarmee wenst tegemoet te komen aan de steeds toenemende verwachtingen van zijn bewoners, de families en het personeel op dat vlak. Uiteraard blijft het comfort van de bewoners steeds centraal staan en wordt erover gewaakt dat het hen aan niets ontbreekt.

 

Lydia Peeters – Vlaams minister van Energie: “Batterijen vormen een belangrijke schakel in ons nieuwe energiemodel. Zelf opgewekte zonne-energie kan dankzij energieopslag nog meer lokaal worden verbruikt. Met behulp van een slim algoritme wordt het laden en ontladen van de batterij bovendien efficiënter geregeld”.

 

Geïnteresseerd in een batterij? Bekijk ons aanbod.