03.10.2023

O&M Monteur

Type Contract

Fulltime

Domein

Dienst na verkoop

Locatie

Nederland

De O&M Monteur is verantwoordelijk voor een grondige voorbereiding van de werkzaamheden op (klant)locatie en de uitvoering en rapportage van deze werkzaamheden, zodanig dat de interventie en AC connectie op een efficiënte en correcte manier gebeurt volgens de geldende normen.

BEKWAAMHEDEN

 • Een algemene kennis van de PV sector, NEN1010 en Bouwbesluit.
 • Goede kennis van werken met standaard PC programma’s. (tablet, filemaker)
 • Ervaring met simulatiesoftware of specifieke rekensoftware is een pluspunt
 • Een goed analytisch denkvermogen
 • Zelfstandig werken en durft beslissingen nemen, maar kan ook in groep samenwerken
 • Gestructureerd en nauwkeuring werken
 • Organisatorisch, praktisch, flexibel en positief ingesteld
 • Beheersing van het Engels

Vaardigheden

FLEXIBILITEIT

 • In planning / uren
 • Vlot kunnen omgaan met wijzigingen binnen firma
 • Beperkt weekendwerk

KLANTGERICHTHEID

 • Professionele gesprekken kunnen voeren
 • Vriendelijk en beleefd zijn
 • Empathisch vermogen
 • Ordelijk werken op klantlocaties
 • Positieve en enthousiaste houding t.o.v. klanten
 • Goed kunnen omgaan met stresssituaties

ORGANISATIEGERICHTHEID

 • Stockbeheer bedrijfswagen
 • Probleemoplossend denken waarbij garantievoorwaarden goed in acht genomen worden en kosten doorgerekend worden indien nodig
 • Kostenbewust handelen m.b.t. tijdsbesteding en materialen
 • Zin voor initiatief ter verbetering van de kwaliteit binnen afdeling en binnen de firma

ZELFSTANDIGHEID

 • Servicetechnieker is in enkele gevallen alleen op de klantlocatie

AUTONOME BESLISSINGSBEVOEGDHEID

 • escalatie van problemen op de klantlocatie naar interne medewerkers of externe partners binnen de geijkte kanalen
 • signaleren van de behoefte aan ondersteuning (meerdere personen en eventuele hijsmiddelen) en het tijdig aanvragen / organiseren ervan bij (de)montage van zware materialen, zoals omvormers

RESULTAATGEBIEDEN

Werkvoorbereiding

Grondige werkvoorbereiding, zodanig dat het nodige materiaal aanwezig is om de interventie correct en volledig af te ronden.

TAKEN:

 • Vooraf dossiers bekijken omtrent planning / materialen…
 • Benodigde materialen doorgeven aan EPC medewerkers
 • Interactie met O&M medewerkers indien dossier niet volledig
 • Interactie met Technisch expert bij technische vragen
 • Bedrijfswagen aanvullen met nodige materialen (te bestellen materialen doorgeven aan collega’s EPC/ O&M)

Administratie

Dagelijks volledig en correct uitgevoerde administratie volgens de bestaande werkinstructies, zodanig dat rapportage en analyse mogelijk is omtrent de servicedossiers.

TAKEN:

 • Servicerapport volledig invullen
 • Interactie met engineering omtrent technische problemen
 • Interactie met O&M afdelingshoofd omtrent niet afgehandelde dossiers
 • Defecte materialen behandelen volgens retourprocedure (retourformulier invullen)
 • Werkbon volledig invullen (tablet)
 • Interventieafhandeling formulier invullen + ondertekenen
 • Leverbonnen bezorgen
 • Foto’s overbrengen op server

Maandelijkse overleg in Lille met O&M afdelingshoofd, en eventueel EPC medewerkers, om lopende zaken te bespreken en opleidingen te volgen.

Uitvoering

Uitvoeren interventies op een efficiënte en klantvriendelijke manier, zodanig dat de geldende afspraken omtrent garanties en kosten worden nagekomen.

TAKEN:

 • Defecten opsporen en correct oplossen
 • Interactie met klant omtrent kosten en garanties
 • Werf proper achter laten
 • Afspraken stipt nakomen

VCA-Taken

 • de aangeboden voorlichting en instructies te volgen
 • te werken conform de functionele RI&E van IZEN
 • instructies van de leidinggevende op te volgen tenzij hiermee hun veiligheid in gevaar komt
 • maatregelen te nemen zodat er veilig gewerkt kan worden
 • onveilige situaties en (bijna-)ongevallen direct te melden aan de Project manager (en Preventieadviseur/Veiligheidskundige) en aan de opdrachtgever (indien van toepassing)
 • hebben het recht om werk te weigeren indien er sprake is van een onveilige situatie
 • hebben het recht op goede en passende persoonlijke beschermingsmiddelen

Planning

De dagelijkse planning van de O&M Monteur is te volgen via planning in filemaker (via tablet) en indien nodig ook via mail.

De planning wordt opgemaakt door de O&M manager NL, eventueel aangevuld door EPC medewerkers voor AC werkzaamheden voor lopende projecten.